ระบบบริหารความเสี่ยง
     สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

      ยินดีต้อนรับสู่ ระบบบริหารความเสี่ยงโรงพยาบาล เพื่อลดโอกาสที่จะประสบกับความสูญเสีย หรือสิ่งไม่พึงประสงค์ โอกาสความน่าจะเป็นที่จะเกิดอุบัติการณ์.